Lokalna poreska administracija Leskovac

Lokalna poreska administracija Leskovac

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2023. GODINU NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2022. GODINU NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2021. GODINU NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2019. GODINU NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA

ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA 2019.


Preuzmite ovde > ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA 2019.

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2019. GODINU NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA

Preuzmite ovde> ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA ZA 2019. GODINU

ODLUKA O NAKNADI ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE 2018

Preuzmite ovde >  ODLUKA O NAKNADI ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE 2018

ODLUKA O UTVRDJIVANJU PROSECNIH CENA KVADRATNOG ODGOVARAJUCIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRDJIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2018. GODINU NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA

Preuzmite ovde >  ODLUKA O UTVRDJIVANJU PROSECNIH CENA 2018

ODLUKA O OBAVEZI PODNOSENJA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRDJIVANJE POREZA NA IMOVINU NA NEPOKRETNOSTI OBVEZNIKA KOJI NE VODI POSLOVNE KNJIGE , KOJE SE NALAZE NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA 2018


Preuzmite ovde > ODLUKA O OBAVEZI PODNOSENJA PORESKIH PRIJAVA - 2018

ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOSTI OBVEZNIKA KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE U GRADU LESKOVCU ZA 2018. GODINU


Preuzmite ovde >ODLUKA O KOEFICIJENTIMA - 2018

ODLUKA O OBAVEZI PODNOSENJA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRDJIVANJE POREZA NA IMOVINU NA NEPOKRETNOSTI OBVEZNIKA KOJI NE VODI POSLOVNE KNJIGE KOJE SE NALAZE NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA


Preuzmite ovde> ODLUKA O OBAVEZI PODNOSENJA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRDJIVANJE POREZA NA IMOVINU NA NEPOKRETNOSTI OBVEZNIKA KOJI NE VODI POSLOVNE KNJIGE KOJE SE NALAZE NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA

ODLUKA  O KOEFICIJENTIMA ZA UTVRDJIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOSTI OBVEZNIKA KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE U GRADU LESKOVCU


Preuzmite ovde> ODLUKA  O KOEFICIJENTIMA ZA UTVRDJIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOSTI OBVEZNIKA KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE U GRADU LESKOVCU

ODLUKA O VISINI STOPE AMORTIZACIJE ZA UTVRDJIVANJE POREZA NA IMOVINU


Preuzmite ovde> ODLUKA O VISINI STOPE AMORTIZACIJE ZA UTVRDJIVANJE POREZA NA IMOVINU

ODLUKA O UTVRĐIVANJU STOPE POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOSTI NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA


Preuzmite ovde> ODLUKA O UTVRĐIVANJU STOPE POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOSTI NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA

ODLUKA O ODREĐIVANJU ZONA I NAJOPREMLJENIJE ZONE NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA


Preuzmite ovde> ODLUKA O ODREĐIVANJU ZONA I NAJOPREMLJENIJE ZONE NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2017. GODINU NA TERITORIJA GRADA LESKOVCA


Preuzmite ovde>  ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA

ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA


Preuzmite ovde > ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA 

ODLUKA O NAKNADI ZA ZASTITU I UNAPREDJENJE ZIVOTNE SREDINE


Preuzmite ovde> ODLUKA O NAKNADI ZA ZASTITU I UNAPREDJENJE ZIVOTNE SREDINE

Odluka o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu izvornih javnih prihoda


Preuzmite ovde > Odluka o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu izvornih javnih prihoda


Odluka o lokalnim komunalnim taksama 2015. godina


Preuzmite ovde > ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ZA 2015. GODINU


Odluka o naknadi za zastitu i unapredjenje zivotne sredine 2015. godina


Preuzmite ovde >  Odluka o naknadi za zastitu i unapredjenje zivotne sredine za 2015. godinu


Odluka o lokalnim komunalnim taksama za 2014. godinu

Odluka o naknadi za zastitu i unapredjenje zivotne sredine za 2014. godinu

Odluka o visini stope poreza na imovinu za 2013. godinu

Odluka o utvrdjivanju trzisne cene nepokretnosti po m2 za 2013. godinu

Odluka o lokalnim komunalnim taksama za 2013.godinu

Odluka o izmeni i dopuni odluke o naknadi za zastitu i unapredjenje zivotne sredine za 2013. godinu

Odluka o lokalnim komunalnim taksama 2012.

Odluka o naknadi za zastitu i unapredjenje zivotne sredine 2012.

Odluka o gradjevinskom zemljistu grada Leskovca 2012.

Odluka o utvrdjivanju trzisne cene nepokretnosti

Odluka o visini stope poreza na imovinu za 2012.godinu

Odluka o izmeni i dopuni odluke o visini stope poreza na imovinu za 2010.godinu

Odluka o otpisu kamate 2010