Lokalna poreska administracija Leskovac

Lokalna poreska administracija Leskovac

Zahtev za odlaganje placanja dugovanog poreza Preuzmite ovde > Zahtev

Prijava sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade koju obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine podnosi organu jedinice lokalne samouprave Preuzmite ovde > Prijava
Zahtev za dodelu šifre i korsničkog imena za online upit stanja
Preuzmite ovde > Zahtev za dodelu šifre
PPI2 obrazac - 2019
Preuzmite ovde > PPI2

Zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza

Preuzmite ovde> Zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza

Kontrolna lista - kancelarijske kontrole
Preuzmite ovde >  Kontrolna lista - kancelarijske kontrole

Kontrolna lista - terenske kontrole
Preuzmite ovde > Kontrolna lista - terenske kontrole

Zahtev za otpis kamate na dospele obaveze po osnovu izvornih javnih prihoda


Preuzmite ovde > Zahtev za otpis kamate na dospele obaveze po osnovu izvornih javnih prihoda

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrdjivanje poreza na imovinu 2014.

Poreska prijava o utvrdjenom porezu na imovinu 2014.

Poreska prijava za utvrdjivanje poreza na imovinu 2014.

 
Poreska prijava za utvrdjivanje poreza na imovinu za pravna lica i preduzetnike koji u svojim poslovnim knjigama imaju upisanu imovinu - PRIJAVA VAZI DO 31.12.2013.
Preuzmite ovde stari obrazac PPI-1  > PPI-1.pdf

Poreska prijava za utvrdjivanje poreza na imovinu fizickih lica - PRIJAVA VAZI DO 31.12.2013.

Preuzmite ovde stari obrazac PPI-2> PPI-2.pdf

Prijava za lokalnu komunalnu taksu za isticanje firme na poslovnom prostoru

 Preuzmite ovde > PPLKT.doc

Zahtev za izdavanje poreskog uverenja za pravna lica

Zahtev za izdavanje poreskog uverenja za fizicka lica

Zahtev za preknjizavanje

Preuzmite ovde > ZAHTEV ZA PREKNJIZAVANJE.doc

Za otvaranje obrazaca u PDF formatu potreban vam je Adobe Reader

Preuzmite ovde > Adobe Reader Download